ประกาศ โรงพยาบาลสันทราย

...
วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย มอบหมายให้ นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ .
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290