ประกาศ โรงพยาบาลสันทราย

...
ยกเลิกสำเนาเอกสารเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลสันทราย ยกเลิกสำเนาเอกสารเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ใช้เพียงหลักฐานตัวจริงมาแสดง.
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290