แนวทางการ Refer Case Maxillo

Refer Case Maxillo

แนวทางการ Refer Case Maxillo

    แนวทางการ Refer Case Maxillo
  • - Refer Case Maxillo นอกเวลา ประสานผ่าน call center (ตามกรุ๊ป emer zone II)
  • - Refer Case Maxillo ในเวลา ให้โทรมาห้องทันตกรรม 053 921180 คอนเฟิร์ม maxillo ที่มีอยู่หรือไม่ เพื่อยืนยันการรับเคส ก่อนให้เข้ามา
  • - ในกรณีอื่นให้ส่งพบทันตแพทย์ในโรงพยาบาลต้นทางก่อน และ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน จะติดต่อมาห้องทันตกรรมโรงพยาบาลสันทรายอีกครั้ง
  • - ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลสันทราย มีบริการสำหรับเคสปากแหว่งเพดานโหว่
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290